RADVILSTAV

Výroba drevených komponentov

Vstupný materiál – Sušené rezivo

Aby spoločnosť RADVIL STAV s.r.o. vedela finalizovať výrobu je potrebné zabezpečiť kvalitnú vstupnú surovinu. Kvalitná vstupná surovina je predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhoch kde je vysoká konkurencia.

Kvalitná surovina vzniká sušením drevnej hmoty a finalizovaním dreva do podoby sušeného masívneho dreva. Parenie a sušenie dreva spoločnosť TOPHOLZ s.r.o. realizuje vo vlastných sušiarenských kapacitách. Momentálne spoločnosť prevádzkuje 1.300 m³ sušiarenských kapacít. Suší rezivá akéhokoľvek druhu a vo všetkých rozmeroch. Dokáže vysušiť konštrukčné prvky do dĺžky 9000 mm. Elektrinu a teplo potrebné pre sušenie zabezpečujeme z vlastného energetického centra, mimo verejnú sieť, tým viem zákazníkovi ponúknuť lepšiu cenu ako konkurencia. So sušením má spoločnosť TOPHOLZ s.r.o. dlhoročné skúsenosti a môže sa pochváliť výbornou kvalitou sušenia.

Spoločnosť RADVIL STAV s.r.o. bude túto surovinu nakupovať od spoločnosti TOPHOLZ s.r.o., s  ktorou má dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah.

Spoločnosť TOPHOLZ s.r.o. má dostatočné výrobné kapacity na prípravu sušeného reziva.

Výrobný proces

Schematický popis linky WEINIG s kapacitou 40m3 /zmena 250 dní x 1,5 zmeny x 40m3 = 15.000m3

3000 hodín prevádzky stroja

Výstup
Nábytkové prírezy kvalita A, A1,B 50% 7.500m3
Prírezy na cinkovanie 20% 3.000m3
Kusový odpad 15% 2.250m3
Pilina 15% 2.250m3

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy aktuálizované dňa 17.10.2019.

RADVIL - STAV, s.r.o.

Sídlo
1. Mája 1311/51
953 01 Zlaté Moravce

Umiestnenie závodu je na adrese:
Družstevná 501,
956 19 Krnča

IČO: 36840696
DIČ: 2022453224
IČ DPH: SK2022453224

Mgr. Matej Danóci

Project manager
Riaditeľ spoločnosti

e-mail: matej@danoci.sk