Európska únia

Prijímateľ:
RADVIL – STAV, s.r.o.
1. Mája 1311/51
Zlaté Moravce 953 01

Názov projektu:
Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti RADVIL – STAV, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a dynamizácia rastu spoločnosti RADVIL – STAV s.r.o., a to prostredníctvom obstarania modernej inovatívnej technológie v drevospracujúcom priemysle.

RADVIL - STAV, s.r.o.

Sídlo
1. Mája 1311/51
953 01 Zlaté Moravce

Umiestnenie závodu je na adrese:
Družstevná 501,
956 19 Krnča

IČO: 36840696
DIČ: 2022453224
IČ DPH: SK2022453224

Mgr. Matej Danóci

Project manager
Riaditeľ spoločnosti

e-mail: matej@danoci.sk